Netflix จะยกเลิกการสมัครสมาชิกอัตโนมัติ หากไม่ได้เข้าดูอะไรเลยเป็นเวลา 1ปี


Netflix ออกประกาศว่าจะแจ้งลูกค้าที่สมัครใช้งาน Netflix แล้วไม่ได้เข้าไปรับชมอะไรเลยใน Netflix เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้งาน เพื่อยืนยันว่าต้องการจะสมัครใช้งานต่อหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีการยืนยัน Netflixจะทำการยกเลิกการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติและจะใช้เงื่อนไขนี้กับลูกค้าที่สมัครเอาไว้นานแล้ว แต่ไม่ได้เข้ามาชมอะไรเลยเกิน 2 ปีด้วยเช่นกัน  โดยการแจ้งเตือนจะทำผ่านช่องทางอีเมลและการเตือนในแอปภายในสัปดาห์นี้

การตัดสินใจเช่นนี้อาจส่งผลต่อตัวเลขจำนวนสมาชิกอยู่บ้าง แต่ Netflix ก็ระบุว่าได้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงนี้ไปในงบการเงินแล้ว ซึ่งจำนวนสมาชิกที่เข้าข่ายดังกล่าวมีอยู่ราวไม่กี่แสนบัญชี คิดเป็นจำนวนน้อยกว่า 0.5% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด การขยับของ Netflix ครั้งนี้จึงน่าจะช่วยให้ตัวเลขจำนวนสมาชิกที่เปิดเผย สะท้อนความจริงมากขึ้นนั่นเอง

มือถือออกใหม่


ข่าวมือถือล่าสุด
หมวด "ข่าวไอที"