Outlook for Windows จะมีการเก็บการตั้งค่าลายเซ็นไว้ในคลาวด์


ใน Outlook คุณสามารถสร้างลายเซ็นส่วนบุคคลสำหรับข้อความอีเมลของคุณ ซึ่งในลายเซ็นนั้นก็สามารถใช้ทั้งข้อความ รูปภาพ นามบัตร โลโก้ หรือแม้แต่ ภาพลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้งาน Outlook ต้องเจอคือระบบลายเซ็น (signature) ท้ายอีเมลที่ผูกกับเครื่อง ไม่ผูกกับบัญชีอีเมล์ ทำให้ทุกครั้งที่เปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ต้องมาตั้งค่าลายเซ็นใหม่เสมอล่าสุดท ไมโครซอฟท์ได้แก้ไขปัญหานี้แล้ว โดยประกาศว่ากำลังพัฒนาฟีเจอร์ซิงก์ลายเซ็นบนคลาวด์ (signature cloud syncing) เพื่อให้ใช้ลายเซ็นเดิมไม่ว่าจะเปิดจากเครื่องไหน กำหนดเสร็จของฟีเจอร์นี้คือช่วงเดือนมิถุนายน 2020หน้าจอตั้งค่าลายเซ็นของ Outlook for Windows ในปัจจุบัน (ปี 2020)
มือถือออกใหม่


ข่าวมือถือล่าสุด
หมวด "ข่าวไอที"