Youtube เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เตือนผู้ใช้งานว่าถึงเวลานอนแล้ว


Youtube เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ คือเตือนผู้ใช้งานว่าถึงเวลานอนแล้ว โดยต้องตั้งค่าเวลานอนในแอป เมื่อถึงเวลาที่กำหนดแอปจะขึ้นเตือนว่าได้เวลานอนแล้ว ใช้งานได้ทั้งผู้ใช้งานแอปแอนดรอยด์และiOSในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา YouTube มีฟีเจอร์ digital wellness ลดเวลาการใช้งานอยู่ก่อนแล้ว โดยผู้ใช้สามารถดูสถิติรายวันโดยเฉลี่ย และเวลาดูรวมทั้งสัปดาห์ในการใช้งาน YouTube ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลดเวลาหน้าจอลง  และฟีเจอร์เตือนให้พักเบรกจากการใช้ YouTube เป็นต้น
มือถือออกใหม่


ข่าวมือถือล่าสุด
หมวด "ข่าวไอที"