Google Search ในรูปแบบ dark mode เปิดให้ใช้งานทั้ง iOS และแอนดรอยด์ แล้ววันนี้
Google เริ่มเปิดใช้งาน Google Search ในรูปแบบ dark mode เริ่มปล่อยให้ใช้ในวันอังคารนี้ (19 พ.ค.) และจะค่อยๆ ทยอยให้ใช้กันในวงกว้างขึ้นภายในสัปดาห์ถัดไป โดย ผู้ใช้งานอุปกรณ์ระบบ Android 10 และ iOS 13 และ 12 จะได้ใช้ dark mode ก่อน และสามารถปิดโหมดได้ในเมนูตั้งค่า
มือถือออกใหม่


ข่าวมือถือล่าสุด
หมวด "ข่าวไอที"