เตรียมอัพเดทซอฟท์แวร์มือถือ ก่อนใช้แอปธนาคารไม่ได้ เริ่ม 1 พ.ค. นี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ในไทยทุกธนาคาร ออกประกาศยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อความปลอดภัยของเงินบนธนาคารออนไลน์

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจึงทำการแจ้งลูกค้าที่ใช้ "แอปพลิเคชั่นธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ" ให้ทราบว่า หากลูกค้าใช้ ระบบปฏิบัติการ IOS รุ่นที่ต่ำกว่า 10.3.4 และ Android รุ่นที่ต่ำกว่า 6.0 รวมถึงอุปกรณ์มีการ Root หรือ Jailbreak จะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

ทางธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้จัดทำคำแนะนำในการอัปเดตระบบปฏิบัติการ และตรวจสอบการ Root หรือ Jailbreak ของโทรศัพท์มือถือ ตามรายละเอียด ดังนี้

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

ระบบปฏิบัติการ iOS

1.เข้า Setting (การตั้งค่า)
2.เลือก General (ทั่วไป)3.เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟแวร์)
4.ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟแวร์)

ระบบปฏิบัติการ Android

1.เข้า Setting (การตั้งค่า)
2. เลือก Software Update(อัปเดตซอฟต์แวร์)3. เลือก Download and Install (เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง)วิธีการตรวจสอบว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS

1.ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ Cydia หรือไม่
2.หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreakระบบปฏิบัติการ Android

1.ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ SuperSU หรือไม่
2.หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

วิธีการแก้ไขหากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

1. ยกเลิก Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS (Jailbreak) ? ยกเลิกด้วย iTunes
-เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
-เข้า iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์
-เลือก Restore iPhone (กู้คืน iPhone)

ระบบปฏิบัติการ Android (Root) ? ยกเลิกด้วยแอป SuperSU
-เข้าแอป SuperSU
-เลือก Setting (การตั้งค่า)
-เลือก Full Unroot แล้วกดรีสตาร์ทโทรศัพท์ของท่าน

2. ติดต่อศูนย์บริการของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของท่าน

มือถือออกใหม่


ข่าวมือถือล่าสุด
หมวด "ข่าวไอที"