Truemove H เปลี่ยนชื่อเครือข่ายเป็น ''SafeAtHome'' เพื่อรณรงค์ให้คนอยู่บ้าน
จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 TrueMove H เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าแรกได้เปลี่ยนชื่อเครือข่ายสัญญาณมือถือของตัวเองเป็น "SafeAtHome" เพื่อรณรงค์ให้คนอยู่บ้านแล้ว หยุดเสี่ยงหยุดแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19
มือถือออกใหม่


ข่าวมือถือล่าสุด
หมวด "ข่าวไอที"